is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want waar we in een vermenigvuldiging den vermenigvuldiger voorop plaatsen, heeft de laatste vorm geen zin. Maar om het aantal centen te berekenen, dat we moeten betalen voor 16 K.G. als i K.G. 23 ct. kost, mogen we evengoed nemen 16 X 23 als 23 X '6- Dat bedoelen we :

X 23 = 16 X 20 en 16 X 3 = 32° + 48 = 368.

23 X 16 = 23 X 10 en 23 X 6 = 230 + 138 = 368.

Zoo is ook

8X6 = 6X8,

T2 X 17 = 17 X i2-

3658 X 6271 = 6271 X 3658. enz.

Maar wat zullen we nu met deze geleerdheid aanvangen? Wel, vooreerst is het wéten soms wel gemakkelijk. Wie aan 't rekenen is, en ergens nog op 't papier heeft staan, dat 17 X 12 geliJk is aan 204, die behoeft even later niet weer uit te rekenen, dat ook 12 X '7 evenzoo 204 is, want 17 X 12 = 12 X 17- Ook spaart het soms werk uit, in dit geval b.v.: Moet men vermenigvuldigen 68732 X 95. dus zoo:

95 68732

190 \

2850 (

66500 / 5 ged. prod.

760000 1

5700000 /

65:29540

dan kan men ook uitrekenen 95 X 68732, dus zoo:

68732

95

343660 I 2 ged. prod.

6185880 \

6520540

De/.e laatste wijze van uitrekenen is in zooverre gemakkelijker, dat men niet meer heeft dan 2 gedeeltelijke producten ; in 't eerste geval 5. Nu zijn 2 getallen veel gemakkelijker goed