is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te tellen dan 5 en oin die reden geeft men er de voorkeur aan. Als men zich éven voorstelt, wat het beteekent:

68732 X 95 en 95 X 68732,

dan bestaat er een zeer groot verschil. Kost i K.G. vleesch 95 ct., dan stelt de eerste vorm den prijs van 68732 K.G. voor. De laatste vorm kan dit nooit voorstellen; daar lezen we van 95 keer 68732 centen b.v. Doch de waarde van beide vormen is precies even groot.

En dat vraagt men, ten tweede, op examens wel eens om

te bewijzen.

We hebben 't nog niet aangetoond, dat b.v. 5 X 9 = 9 X 5> doch ziehier.

We teekenen een aantal _)_ _|— —)— —|— —(— —J— —)— kruisjes, en vragen : hoeveel

staan er in elke rij en hoeveel

_|_ _|_ _|_ -(- -j \ 1--(- rijen zijn er ? Op beide vragen

_)_ _(_ _J_ _)_ _)— ——j— zijn 2 antwoorden mogelijk. Kijkt men naar de horizontale rijen, dan zeggen we: er zijn 5 rijen, elk van 9 kruisjes, dus in 't geheel

5X9 kruisjes.

Kijkt men naar de vertikale rijen, dan zeggen we : er zijn 9 rijen, elk van 5 kruisjes, dus in 't geheel

9X5 kruisjes.

Het aantal kruisjes is gelijk, want er is niet één kruisje meer bijgevoegd of weggelaten. Om dus te begrijpen, dat 5X9 en 9X5 evenveel is, behoeven we niet te rekenen; we tellen het aantal eenheden, de kruisjes, eenvoudig, of zoo, of zóó.

En dat is steeds zoo. De horizontale rijen kan men langer denken, ook de vertikale. Er konden in elke horizontale rij wel 68732 kruisjes staan; er konden 95 rijen zijn, zoodat het aantal dan werd voorgesteld door

95 X 68732.

Maar beschouwden we de vertikale rijen, dan kregen we deze voorstelling:

68732 X 95.