is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i halve stuiver, zoodat 't antwoord gelijk is aan 12 kwartjes en 12 halve stuivers of ƒ 3.30, maar wie dat eerste, dat splitsen van 2"]\ cent in twee deelen, niet inziet, en niet begrijpt dat hij daarvan gebruik moet maken, die ... nu ja, die wordt ook geen professor.

Uit de hier aangehaalde voorbeelden blijkt ook reeds weer, dat we bij het vermenigvuldigen uit het hoofd geen gebruik maken van den gewonen vorm, waarin we vermenigvuldigen. Dan schrijven we de getallen onder elkaar en vermenigvuldigen, te beginnen met de eenheden, maar bij 't rekenen uit het hoofd doen we dit in 't algemeen niet ; we zien dan veeleer de waarde van vermenigvuldigtal en vermenigvuldiger in verband met andere hoeveelheden, dan op zich zelf. Wie op de gewone wijze wil vermenigvuldigen met 24, zegt:

24 = 20 + 4,

maar bij 't rekenen uit het hoofd is

24 = 25 — 1,

dat wil zeggen : we vermenigvuldigen met 25, omdat dit uit het hoofd gemakkelijker gaat, en trekken daar het vermenigvuldigtal af. Zoo is

99 nu niet = 90 + 9, maar 100 — 1, 26 » » = 20 -)- 6, » 25 -f 1, 980 » » = 900 -f- 80, » 1000 — 20, 49 ^ ® == 40 —|— 9» * 50 — 1. 28 X 25 » » 20 X 2 5 en ^ X 25- maar 7 X 4 X 25 '» 16 X 5° » » 10 X 5° en 6 X 50, » 8 X 2 X 5°; eilz-

We zullen nu achtereenvolgens eenige typen behandelen. a) Een algemeen geval: 12 X We rekenen deze som op 2 manieren uit:

Eerste manier:

12 X 3!6 = 12 X 3°° en 12 X '6 = 3600 192 = 3792. Tweede manier :

12 x 316 = 10 x 316 + 2 x 316 = 3160 + 632 + 3792.

De eerste manier is de eenvoudigste. Want de 2 gedeeltelijke producten zijn 3600 en 192, die gemakkelijker bij elkaar zijn te voegen dan 3160 en 632, omdat in . het laatste geval beide