is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3lt. Andere deelingen.

Meer in overeenstemming met het woord deel, verdeclen, is een bewerking, die ons een zeker gedeelte van een getal leert vinden; — ook dit heet »deelen«, met meer recht misschien dan de bewerking, die we in de vorige paragraaf bespraken. We geven maar weer voorbeelden.

7 menschen moeten 140 centen verdeelen. Wat krijgt elkr

12 zakken met koren wegen samen 720 K.G. Hoe zwaar is elke zak f

Enz. In 't eerste voorbeeld krijgt elk der 7 menschen een zevende deel van 140 centen ; in 't tweede weegt elke zak het twaalfde deel van 720 K.G.

We hebben dus twee soorten van deelingen. De eerste soort, die van § 32, noemen we de verhoudingsdeeling, de thans behandelde de verdeelingsdeeling: twee namen, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten. De verdeelingsdeeling is altijd gemakkelijk te herkennen, maar velen hebben wel eens moeite een vraagstuk op te lossen, dat eigenlijk niets anders dan een verhoudingsdeeling is, omdat ze niet inzien, dat gevraagd wordt naar de verhouding tusschen twee hoeveelheden, naar het aantal malen, dat de eene hoeveelheid begrepen is in de andere.

Ook in de uiterlijke voorstelling is er tusschen beide soorten van deelingen eenig verschil. Wil men een hoeveelheid eenige malen nemen, dan duidt men dit aan door het teeken X> W'1 men deelen, dan gebruikt men daarvoor !, twee punten boven elkaar. Vraagt men dus, hoevaak 7 M. begrepen is in 49 M., dan schrijft men dit aldus :

49 M. ; 7 M. = 7 maal,

maar wil men weten, wat het 7e deel is van 49 M., dan heeft men;

49 M. ; 7 = 7 M.

Wie de kleine getallen, we bedoelen die tot 100 of 200, goed kent, maakt de deelingen, waarvan de te verdeelen hoeveelheid niet grooter is dan 100 of 200, uit het hoofd, — maar worden de getallen gruoter, dan is dit onmogeiijk. Dan moet men cijferen. De ver-