is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vaak de nullen weg. Daardoor verandert de zaak natuurlijk niets.

Een andere vereenvoudiging is, dat men al deelende niet telkens de geheele rest opschrijft, maar alleen voor zooverre men die noodig heeft.

En ten derde: als men nagaat, dat in onze deeling het quotiënt gelijk was aan 5000 -f~ 100 ~t~ 9° + 5 of 5195. d.w.z. een getal van 4 cijfers, die alle 4 reeds voorkomen in de 4 getallen 5000, 100, 90 en 5, dan kunnen we die 4 cijfers, de 5, de 1, de 9, de 5, ook wel direct achter elkaar schrijven. Maar wie dat alles niet goed begrijpt, die schrijft alles maar breedweg uit, die doet niets, dan wat hem helder en klaar is, en maakt zijn werk goed.

We geven nu een voorbeeld, en schrijven twee gelijke deelingen naast elkaar, in de eene alles voluit, in de andere met de vereenvoudigingen, hier boven aangewezen.

24 ) 92488 ( 3000 24 ) 92488 ( 3853

a) ... . 72000 800 aa) ... 72

20488 50 204

b) .... 19200 3 />/>) ... 192

1288 3853 128

c) . . . . 1200 cc). . . . 120

88 88~

d) ... . 72 dd) ... 72

16 16"

We geven hierbij deze aanwijzingen :

a) Het 24e deel van 72000 = 3000. In aa precies hetzelfde, maar de 3 nullen van 72000 en van 3000 zijn weggelaten.

b) De rest is 20488. In bb hebben we van deze rest niet meer opgeschreven dan 204. Dat zijn honderdtallen, want 20488 = 204 h.d.t. -j- 88. Ook kan men dit zeggen : 92 duizend wordt verminderd met 72 duizend; de rest was 20 duizend = 200 honderdtallen. Daarbij kwamen 4 honderdtallen van het deeltal. Zoo komen we ook aan onze 204.

In b is 't nu dit: het 24e deel van 19200 = 800. In bb hetzelfde zonder de nullen.