is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deeling.

121 8627 | 718

84

22 12 "107 96 11

Proef. 718 12

«436 7180 86l6 I I

8627

§ 44. Deelen uit het hoofd.

Deelen uit het hoofd kan ook, maar lang niet altijd. Wanneer het kan, dat leze men maar eens na in de paragrafen 6, 11 en 30, waarin ook iets over het rekenen uit het hoofd gezegd wordt, want precies hetzelfde geldt ook nu weer. Het blijkt wel uit de voorbeelden, die we er van geven.

1. De prijs van 4. K.G. suiker is 112 cent. Wat kost 1 K.G. ? We zeggen nu zoo :

het 4e deel van 1 gulden is 25 cent;

> » » >12 cent » 3 cent;

1 K.G. kost dus 25 cent -f- 3 cent = 28 cent.

Het deeltal wordt nu niet gesplitst in 80 -j- 32, maar in 100 -(- 12. Waarom nu liever dit laatste dan het eerste? Men probeere 't zich zelf eens duidelijk te maken.

Zoo deelen we ook :

4 op 660; het 4e deel van 600 = 150, van 60 = 15, samen 165 ;

5 op 265; het 5e deel van 250 = 50, van 15 = 3, s&men 53; 8 op 1080; het 8e deel van 1000= 125, van 80= 10, samen 135.

2. Hoeveel stuivers zijn gelijk aan jój cent? 't Deeltal is 36 dubbeltjes en 1 stuiver, of 73 stuiver.

Zoo ook:

635 door 5 ; dit is 2 X 63 en 1 = 127 ; 815 door 5 ; dit is 2 X 81 en 1 = 163 ; 860 door 20; dit is 8 X 5 ei1 3 — 43 ; 1640 door 20; dit is 16 X 5 en 2 = 82 ;