is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diend, hoeveel bedroeg dan het arbeidsloon in het jaar 1905 op alle weverijen te zamen ?

74. Staatje betreffende de Rijksmiddelen over de eerste zes maanden van 1905 en 1906.

MIDDELEN. j I QOÖ I 9O 5

1. Grondbelasting j ƒ 8.050.808.02 ƒ 7.927.140.30

2. Personeel » 3.952.063.86J » 3.787.900.24

3. Bedrijfsbelasting » 3.322.484.32 » 2.942.168.73},

4. Vermogensbelasting » 2.563.618.46.] » 2.407.217.51

5. Recht op de mijnen 3 910.23

6. Recht op den invoer * 6.157.549.42^ » 5.726.411.37

7. Formaatzegel » 11.907.00 » 11.193.75

8. Suiker » 10.308.071.46 » 9.133.974.70J

9. Wijn ; » 887.250.88 » 827.117.52

10. Gedistilleerd » 12.587.994.07 » 12.207.102.08 J

11. Zout » 803.317.37 > 785.364.87

12. Bieren en azijnen » 686.865.33 » 661.852.84J

13. Geslacht | » 2.311.822.98J j» 2.080.202.43^

14. Belasting goud, zilver ; » 211.916.03^ s 197.296.27^

15. Essaailoon ( » 328.09 » 335-28

16. Zegelrechten j » 2.566.731.07 » 2.376 995.11-

17. Registratierechten j » 3.543.873.48 j » 3.334.801.15

18. Hypotheekrechten : » 389.220.52^ j > 365.724.03^

19. Rechten van successie | » 5.991.257.41 » 6.890.759.74^

20. Domeinen » 957-738.29^ » 937.195.21

21. Posterijen > 6.509.132.11 » 6.258.216.5i-J

22. Rijkstelegrafie » 1.448.912.00 » 1.330.418.00

23. Staatsloterij » 402.307.57 » 402.783.81

24. Jacht en visscherij » 34.515.00 » 35.232.00

25. Loodsgelden | » 1.317.340.72 » 1.189.661.48i

Totaal j ƒ 75.017.025.49^ ƒ 71.817.975.21

a. Ga na of de beide optellingen goed zijn.

b. Hoe groot is het bedrag der posten van minder dan 1 miljoen (post 7, 9, ii, enz.)?