is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 gld. H betaalde dus aan T 97 gld. — 84 gld. = 13 gld.

Wie examen wil doen, moet een som zoo kunnen oplossen. Voor hem is het van het hoogste belang zich in het oplossen van dergelijke vraagstukken zooveel mogelijk te oefenen. In 't begin make men telkens maar weinig, maar men streve er naar ze goed te maken. Vaak kan een vraagstuk maar op één manier gemaakt worden, doch ook dikwijls op twee of drie wijzen: daarnaar zoeke men. En dan trachte men voor en na op te sporen, waarin de overeenkomst of het verschil bestaat tusschen twee vraagstukken. Soms verschillen de vraagstukken in het wezen der zaak niets ; alleen de vorm is anders.

- Of het ook voor anderen dan examenlui van belang is de onderstaande vraagstukken op te lossen ? Men zegge in zulke gevallen niet te spoedig van neen. Zich er voor en na eens toe te zetten zoo te redeneeren, dat er geen speld tusschen te steken is, ... . dat is voor iedereen goed. En dan zegge men niet: och. dat komt toch niet voor! Zie eens hier wat het practische leven soms weten wil:

Een kippenhouder betaalt in 1903 voor / H. L. gerst f 3.84, in 1904 f 4.60, in 1905 f4.63. De eieren -waren ook hooger in prijs, hij maakte in September 1903 gemiddeld 32 ct. per pond. in 1904 ct.. in igoï 38 ct. Houdt nu de prijsverhooging van het voer gelijken tred met die van de eieren, zoodat hij geen schade heeft. of wel : Behalve veel gecijfer is er ook heel wat nadenken noodig om 't antwoord precies te weten. En dat is nog maar een heel eenvoudig vraagstuk uit het werkelijke leven. Nu weten we wel, dat heel veel menschen in hun bedrijf zulke berekingen nooit maken, omdat ze 't niet noodig achten, maar dat is een glad verkeerd idee. We kunnen niet genoeg aanraden om te rekenen, te rekenen altijd maar weer, over alles en nog wat, wat er in eigen zaken voorvalt. Daarmee verdient men gewoonlijk meer, dan met hard werken.

En nu ... . aan 't rekenen, aan 't oplossen van vraagstukken. Men geve 't zoeken niet te spoedig op — doch wie volstrekt niet vinden kan hoe men de volgende vraagstukken oplost, make gebruik van de aanwijzingen onder elk vraagstuk, echter niet meer dan noodig is.