is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toenemende verkeer deed de behoefte aan een en dezelfde maat voor alle landen gevoelen. Maar welke maat moest dat zijn ? Een bestaande maat uit Amsterdam, uit den Haag, uit Parijs ? Men dacht er eerst aan de lengte van den seconde-slinger als eenheid van maat aan te nemen, maar de overweging, dat deze slinger niet overal op de wereld dezelfde lengte heeft,1) was oorzaak dat dit plan niet aangenomen werd. Eindelijk werd besloten de lengte van een meridiaan2) te bepalen, en het 40 miljoenste deel daarvan als eenheid van lengtemaat aan te nemen. Dat is geschied; het 40 miljoenste deel van den meridiaan over Parijs werd de eenheid van lengtemaat, en men gaf daaraan den naam van meter. De toen, voor ruim een eeuw, gevonden lengtemaat wordt bewaard in Parijs en een copie daarvan in Delft. Meent men nu echter, dat de omtrek der aarde precies 40.000.000 maal een meter is, dan vergist men zich toch, want men heeft later nog eens een meridiaan gemeten, en toen bevonden, dat de lengte grooter is, zoodat de meter, wilde men vasthouden aan het idee, dat de lengte het 40 miljoenste deel moest zijn van een meridiaan, eigenlijk ook een beetje grooter moest wezen, ongeveer een vijfde millimeter. Maar men heeft den meter zoo gelaten als oorspronkelijk bepaald werd.

Om nu vertrouwd te raken met den meter zooals wij dien thans kennen, moet men verschillende dingen met den meter gaan meten, b.v. lengte, breedte en hoogte van de woonkamer, lengte en breedte van de straat Toor de woning, van een akker, van een tuin, van de schuur, ja, van al wat men wil. Dan pas weet men te praten van een meter. Niets helpt daarbij meer, dan wanneer men voor het eigenlijke meten den afstand schatten gaat en dan nameet of de schatting juist is geweest.

Al heel gauw gevoelt men, dat de meter te groot is om alle voorwerpen, alle afstanden precies te meten ; soms is er iets over, — maar hoeveel ? en dan gevoelt men behoefte aan kleinere maten. Hier volgen dus de onderdeelen van den meter allereerst.

l) Zie achter in dit werk hierover eenige opmerkingen.

*) Een groote cirkel over de aarde, getrokken over de polen. Zie achterin hierover

meer.