is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Dc decimeter. Deze maat is IO maal zoo klein als de meter.

3. Dc centimeter. Deze maat is weer 10 maal zoo klein als de vorige.

4. De millimeter. Deze maat is weer 10 maal zoo klein als de centimeter. Alle drie komen op een duimstok, op een dubbele decimeter en op de meeste linialen voor; op het linnen ellemaatje van de naaister vindt men gewoonlijk alleen centimeters, genummerd van 1 tot 100; de decimeters, afstanden van 10 centimeters, worden gewoonlijk alleen aangegeven door een iets grootere of zwaardere dwarsstreep. Zoo ziet de nummering er ook wel eens uit:

1 23456789 10 1 2345678 9 20 1 234567893O enz.

Bij 10, 20, 30, enz. heeft men dan telkens een decimeter; de 1, 2, 3 enz. tusschen 10 en 20 stellen dan voor 11, 12, en die tusschen 20 en 30 evenzoo 21, 22, 23 centimeter.

De millimeters zijn niet genummerd. Van centimeter tot centimeter is de afstand in 10 deelen verdeeld, en de afstand tusschen elke 2 streepjes is dan een millimeter. De deellijn bij 5 millimeter is iets grooter dan de andere streepjes, zoodat de ruimte tusschen 2 deelstrepen er zoo uitziet:

De eerste en de laatste streep stellen de deellijn van de centimeters voor; de middelste is de deellijn van 5 millimeter; de andere, de kleinste streepjes zijn dus resp. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 millimeter van de voorste streep verwijderd. Dat de middelste deellijn iets langer is, vergemakkelijkt het aftellen van de millimeters.

Beginners meenen wel eens, dat de streepjes de millimeters zijn ; dat is natuurlijk niet zoo : de afstand tusschen twee strepen is een millimeter.

En thans, herhalen we, thans aan 't meten. Meet alles, wat u belang inboezemt: deuren en ramen en glasruiten, uw courant en uw boek, uw potlood en uw pennehouder, lengte en breedte van de tafel, van een enveloppe, van de tegels aan den haard; meet de hoogte van de bloemen in den tuin, nu eens en later nog eens weer, meet hoelang ge zelf zijt en uw huisgenooten, en bovenal: noteer dat alles eens precies, zoo precies en zoo mooi,