is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat een D. M. is. Zoek dan ergens om u heen een I). M. : een muur, een hek, een heg, een straat, die 10 M. lang is of breed.

6. De hectomctcr (verkort H. M.) of 100 M.

7. De kilometer (verkort K. M.) of 1000 M. Van deze beide lengtematen kan men zeer gemakkelijk een juiste voorstelling krijgen, omdat, zooals we reeds opmerkten (zie blz. 100), langs vele grind- en straatwegen en langs de spoorwegen, paaltjes zijn geplaatst, die de lengte der wegen aangeven, en handwijzers den afstand tot een volgende plaats ook vaak opgeven in K. M. Hoever de paaltjes langs de wegen van elkaar staan.' I )at onderzoeke men zelf. Wanneer men ergens een 1). M. weet, ga men eenvoudig na, hoeveel gewone passen men maken moet om 10 M. af te leggen, en blijkt het dan, dat b. v.

1 D.M. = 16 passen,

dan is 1 H. M. = 160 passen.

Staan nu 2 paaltjes 160 passen van elkaar, of zoo ongeveer, dan is de afstand van het eene tot het andere zonder twijfel precies een H.M. Wilde men op deze wijze de breedte van een stuk land bepalen, of de lengte van een straat, dan zou dat wel eens 95 M. of 103 M. kunnen wezen, maar de paaltjes langs de wegen staan nooit ongeveer 100 M. van elkaar, of ongeveer 200 M., of ongeveer 500 M., maar steeds precies 100, 200, 500 M. Is de afstand ruim 300 passen, dan heeft men 200 M., telt men 800 passen, dan heeft men 500 Maar men vergete 't niet: als 10 M. - 16 passen is, en dit moet men eerst weten. Heeft men slechts 12 passen noodig om 10 M. af te leggen, dan veranderen natuurlijk de cijfers hiergenoemd alle.

Let ook eens op de cijfers, die er op deze kilometerpaaltjes voorkomen. Staan de palen 1 H.M. van elkaar, en ziet men de

volgende nummering :

341 342 34:l 34' 34' 34'; 347, (zie blz. 101)

dan begrijpt men natuurlijk direct, dat de kleine cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wijzen op H.M., en dat is ook het geval, als op deze wijze de nummering was aangebracht:

34- 34' 34 in welk geval de paaltjes alle 2 H.M. van elkaar staan.