is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf land, d.w.z. uw vader? Zoo ja, hoe groot is de weide, hoe groot elk stuk bouwland? Maak er een lijstje van, en ga dan, met het lijstje gewapend, elk stuk eens bekijken. Of weet ge de oppervlakte van elk stuk niet ? Vraag dan, als 't mogelijk is, de koopactf ter inzage, of ter gemeente-secretarie den kadastralen legger. Dan weet ge 't in eenen precies.

§ 56. De ruimte- en inhoudsmaten.

I)e beide woorden : inhoudsmaten, ruimtematen, zeggen duidelijk genoeg, dat die maten noodig zijn om inhouden, om ruimten te meten. De vraag is nu: wat zijn inhouden, wat zijn ruimten, en welke zijn de maten ?

Men denke aan een kist. Wat men onder lengte, breedte en hoogte verstaat, is bekend. Ook 't woord oppervlakte begrijpt men ; de schilder bestrijkt die oppervlakte met verf, — maar open nu de kist, en men merkt de ruimte, die er binnen in is. Als we nu spreken van inhouddan bedoelen we die ruimte. Een kast, een kamer, een kerk hebben een zekeren inhoud, een vat, een emmer, een bak, een schaal ook. Dat's duidelijk : er kan wat in. Maar, hieraan denkende, d. w. z. al te zeer vasthoudende aan het woord «inhoud , zal men misschien in de meening verkeeren, dat een steen geen inhoud heeft, en een balk', een plank, een boom e. a. evenmin. Intusschen ook die voorwerpen hebben een inhoud, waaronder men dan dit moetverstaan : ze nemen een sekere ruimte in. Maar dat doen alle lichamen, zal men opmerken, en dat is ook zoo: elk lichaam neemt een zekere ruimte in, alle hebben een zekeren inhoud, alle, een blad papier zoowel als een paleis, alle, maar niet alle evenveel. 1)

En de maten, waarmee de inhoud der lichamen gemeten wordt, zijn ook ruimten. Natuurlijk ; lengten vergelijkt men met lengten, vlakten met vlakten, ruimten met ruimten. Stel u voor een kist,

Men stelle zich goed voor wat het beteekent : de inhoud van een blad papier, 't Is heel wat anders dan de oppervlakte, d. w. z. de oppervlakte van den bovenkant. Een blad papier is een lichaam met zes zijden, evengoed als een baksteen.