Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere nagenoeg), heeten Iwoge vochtmaten; de lage en hooge vochtmaten heeten te zamen ook wel maten voor natte waren.

De liter is de grondslag van een heele rij van inhoudsmaten, zeiden we. Ziehier acht namen :

1. de milliliter of het duizendste deel van een liter (verk. m.L.),

2. » centiliter » » honderdste » » » » ( > c.L.),

3. » deciliter » » tiende » » » > ( » d.L.),

4. » liter ( » 1^

5. » decaliter of 10 L ( » D.L.)

6. » hectoliter » 100 I ( » H.L.),

7. » kiloliter » 1000 L ( » K.L.)

8. » myrialiter » 10000 L ( » M.L.).

Voor een deel zijn dat weer namen en meer niet, namen om

de hoeveelheid van zekere stof aan te geven. Zoo bestaat er b.v. geen m.L. en geen K.L. of M.L., en een c.L. alleen als maat voor natte waren. Maar de nos. 2—6 bestaan alle als voorwerpen, en die niet alleen, maar nog een aantal meer, veelvouden van deze. Ziehier welke stoffelijke inhoudsmaten we hebben :

1. dubbele hectoliter (alleen voor droge waren);

2. hectoliter;

3. acht decaliter (alleen voor natte waren) ;

4. zes decaliter ( » » » » );

5. halve hectoliters ;

6. vier decaliter ( » » » » );

7. drie decaliter ( » » » » );

8. dubbele decaliter ;

9. decaliter;

10. halve decaliter;

11. dubbele liter;

12. liter;

13. halve liter;

14. dubbele deciliter;

15. deciliter;

16. halve deciliter;

17. dubbele centiliter (alleen voor natte waren);

18. centiliter ( » » » » ).

Sluiten