Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een halve hectoliter, zou hij 25 maal moeten meten (10-f-6-j-9). Hij meet echter

de 5 H.L. in 10 keer, als hiervoor;

» 6 D.L. » 2 » (een maat van 5 D.L. en een van 1 D.L.) * 9 L. » 3 v ( » » » 5 L. en 2 keer 2 L.) de 69 L. dus in 5 keer, in plaats van in 15 maal.

We noemden reeds de stère, en deelden toen mede, dat er o.a. een maat bestond van een halve decastère. Ken heele decastère bestaat als stoffelijke ruimtemaat niet. In theorie spreekt men wel van een decasttre (verkort D.S.), of 10 S. = 10 M.3 Ken naam dus, waarin de grootte van eenige ruimte kan worden uitgedrukt; geen voorwerp echter om mee te meten. (>p dezelfde wijze hebben we ook een deelstere (verkort d.S.), of het 10e deel van een S.

Ien slotte noemen we hier nog de scheepston, een ruimtemaat voor schepen; spreekt men van binnenvaartuigen, dan is de scheepston 1000 d.M.1 of 1 M.8; bedoelt men buitenvaartuigen, dan is een ton (dan ook wel registerton genoemd) 2830 d.M.3

§ 57. Iets over het meten van oppervlakten.

Het berekenen van oppervlakten is een zaak, die eerst later aan de orde kan komen, omdat dit, in t algemeen, niet zeer gemakkelijk is. Maar we moeten er 1111 toch alvast iets van leeren, iets, n.1. het berekenen van de oppervlakte van vierkanten en rechthoeken, omdat dit zeer eenvoudig is, en ook, omdat het beslist noodig is om het verband te begrijpen tusschen de verschillende vlaktematen, zooals we die in § 55 hebben opgegeven.

We zeiden reeds aan welke eischen een figuur moet voldoen om een vierkant genoemd te worden. Die eischen waren :

vier rechte hoeken en vier even lange zijden.

Sluiten