is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We geven nu een naam aan een andere figuur, waaraan we geen andere eischen stellen dan

vier rechte hoeken ;

omtrent de zijden beslissen we niets. Zoo 11 figuur heet een rechthoek. Ziellier een rechthoek:

Om zoo'n figuur te teekenen, is alleen ecu driehoek noodig. Zorgt men dan, dat de 4 hoeken recht worden, dan vindt men, na meting, dat

ie. de twee lange zijden even lang zijn ;

2e. dat ook de twee korte zijden even lang zijn ;

3e. dat de twee lange zijden evenwijdig zijn, en ook de twee korte.

Maar dit is niet het belangrijkste. \\ ant in de hiernevensstaande figuur geldt ook, wat we onder 1, 2 en 3 noemden,

alles, maar in tegenstelling met de eerste figuur, is thans niet één der vier hoeken recht. Dat is het voornaamste : het recht-zijn der hoeken. Daarom is de eerste figuur een rechthoek, de tweede niet.

Van een vierkant zijn alle hoeken recht; t is ook een rechthoek, maar van een bijzonder soort: alle zijden zijn nl. even lang.

We zullen 1111 de oppervlakte leeren berekenen van rechthoeken. d.w.z. leeren berekenen, hoeveelmaal een zekere vlaktemaat in verschillende rechthoeken kan afgepast worden.

Dat berekenen is een zeer eenvoudige zaak voor ieder, die de moeite wil nemen een aantal vierkante centimeters op t papier te teekenen, en uit te knippen, en dan — want dit is de