is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer hoort men spreken van Turkschc ponden, van een kroon in Duitschland, van een idem in Denemarken en van nog een idem in Hongarije, en dan weer ziet men dit mooie teeken £ of $ voor een getal staan, of de waarde van een artikel wordt uitgedrukt in j en d, en altijd weer vraagt de beschaafde lezer : wat is dat ? — en hij is niet bevredigd zoolang hij geen meer of minder afdoend antwoord weet. Ziehier dus iets over de munten in het buitenland.

i. Frankrijk. Het Fransche muntstelsel is van tamelijk veel belang, omdat het in een aantal landen is nagevolgd, of zelfs overgenomen, en ook : omdat men, hoewel een eigen muntstelsel hebbende, een of meer van de Fransche munten ten grondslag heeft genomen bij de regeling van eigen muntstelsel.

In Frankrijk heeft men gouden, zilveren en bronzen munten. De gouden munten zijn van 100, 5°> 2°> 10 en van 5 francs. No. 3 van die 5, die van 20 francs noemt men een louis dor. 155 van die munten wegen precies een K.G. De gouden munten bestaan uit 900 deelen zuiver goud tegen 100 deelen koper.

De zilveren munten zijn van 5> 2 en 1 franc en van 5° en 20 centimes. Die van 5 francs bestaat uit 900 deelen zilver tegen 100 deelen koper; de andere bevatten 835 deelen zilver. De bronzen munten zijn van 10, 5, 2 en 1 centime; ze bestaan alle uit 950 deelen koper, 40 deelen tin en 10 deelen zink. Een franc heeft een waarde van ongeveer 47 van onze Nederlandsche centen. Soms rekent men een franc wel eens iets hooger, 47^ cent of 48 cent. De centime is ongeveer ^ cent, want 1 franc = 100 centimes. Wie aa» onze Nederlandsche spoorwegstations een louis d'or in betaling geeft, komt daarmede wel terecht, en wat men rekent voor een franc, dat vindt de reiziger op een lijstje in de vestibule, waar de kaartjes genomen worden.

Een zilveren 5-franc-stuk weegt evenveel als onze rijksdaalder, 25 gram.

2. Italië, Zwitserland, België, Griekenland, Rumenië, Servië, Bulgarije en Spanje hebben een muntstelsel, dat overeenkomt met dat van Frankrijk. De eerste drie sloten in 1865 met Frankrijk een overeenkomst, waartoe in 1868 ook Griekenland „Practisch Rekenonderwijs", 10