is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan schrijft men op de plaats der honderdste deelen een o. En in andere, gelijksoortige gevallen ook.

Heeft men 1111 te schrijven : 7 honderden, J tientallen, 5 eenheden, 9 tiende deelen, 8 honderdste deelen, dan schrijft men dus eenvoudig :

73598

mèt nog iets. Want 73598 is gelijk aan 7 tienduizendtallen, 3 duizendtallen, enz., en volstrekt niet gelijk aan 7 honderden en 3 tientallen. I)e tiende deelen en de honderste deelen zijn oorzaak, dat we verkeerd uitkomen : de 8 moeten honderdste deelen voorstellen, en zooals we 't hier schrijven zijn t eenheden, de 9 moeten tiende deelen zijn en in 73598 zijn het tientallen; de 5 moeten eenheden zijn, en 't zijn honderdtallen. Dat mag niet. En om dat bezwaar te ondervangen, om te zorgen dus dat de 5 eenheden die we wilden schrijven ook werkelijk als 5 eenheden worden opgevat, heeft men afgesproken om achter het cijfer, dat de eenheden voorstelt, een teeken te plaatsen, een komma of een punt. Dat 's naar verkiezing. Houden we dit in 't oog, dan moet het getal, dat we straks wilden schrijven, zoo worden voorgesteld :

735-98,

met een punt achter de 5. Die punt zegt: de 5 zijn eenheden, derhalve de 3 tientallen, de 7 honderdtallen en ook : de 9 zijn tiende deelen, de 8 honderdsten. We herhalen: de punt wijst dat aan ; te lèèren, te begrijpen is dat niet. Wel is het te begrijpen, dat er iets moet geschieden om te zorgen dat eenheden en tientallen, en de eenheden van al de verschillende orden zoo worden opgevat als de bedoeling is, maar dat men daarvoor een punt gebruikt, en die plaatst achter de eenheden en voor de tiende deelen, dat is bloot een afspraak. Links van de punt heeft men dus achtereenvolgens de eenheden, tientallen, enz., rechts de tiende deelen en wat er meer volgt.

Vroeger (zie § 3) werd 't reeds uiteengezet, dat men, om te bepalen of zeker cijfer eenheden of tientallen voorstelt, alleen maar de plaats beschouwt, waar 't bedoelde cijfer voorkomt, — en zoo gaat het thans ook met de tiende, honderdste en duizendste deelen. Schrijft men een 3 vlak achter de komma, dan zijn het