is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gras zullen er van elke 100 korrels ook werkelijk 95 korrels van die soort moeten zijn), 5 0 0 kunnen dus andere zaden zijn, onkruidzaden b.v. of andere gras- en klaverzaden. Al die zaken kunnen gecontroleerd worden door de landbouw-proefstations te Hoorn, Maastricht, Groningen enz. en in de verslagen van die inrichtingen, die elk jaar gedrukt worden, wemelt het van percenten. Het zou niet mogelijk zijn trouwens om op een andere wijze een even duidelijk beeld te geven van de resultaten der onderzoekingen. Men stelle dit maar eens naast elkaar :

en vrage : van welke soort is de kiemkracht het grootst ? 't Is niet mogelijk dat zóó maar te zeggen, maar als eene berekening leert, dat

de kiemkracht van de eerste soort 94.62 0 () is (264 : 2.79), en dat de kiemkracht van de tweede soort 94.54 °0 is (520 : 5.50), dan blijkt het dat de eerste soort iets beter is.

Wie zijn zaken precies wil nagaan, krijgt ook nog al iets met de percent-rekening te doen. Dat geldt voor groote en voor kleine ondernemingen. In een hoenderpark leert de boekhouding over twee jaren b.v. het volgende :

van 279 klaverzaden ontkiemen er 264 ; van 550 andere klaverzaden ontkiemen er 520,

Voederkosten ... ƒ 557.92 Arbeidsloonen ...» 57*6o Transporten . . . . » 25.13 Rente van 't bedrijfs-

UITGAVEN IN 1905 :

UITGAVEN IN 1906:

ƒ 822.15 » 75.80

» 29.24

kapitaal . . . . » 37.25 Andere uitgaven . . ■» 7.13

» 41.60

» 9.22

Totaal ƒ 685.03 Totaal ƒ 978.01

Men heeft aan zoo'n opgave wel iets, maar toch niet zeer veel. Druk echter hetzelfde uit in percenten, dan begrijpt men z'n eigen zaak veel beter. Men krijgt dit: