is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 1040 -)- f 41.60 = f 1081.60. Van dit kapitaal wordt weer de intrest berekend, en opgeteld bij de f 1081.60. We krijgen dan f 1124.864. We zeggen nu: de f 1000 stonden 3 jaar uit op samengestelden intrest; elk jaar werd de intrest weer bij het kapitaal gevoegd, en het kapitaal werd dus steeds grooter.

Wordt de intrest niet als rentegevend kapitaal beschouwd, dan spreekt men van enkelvoudigen intrest. Een kapitaal van f 1000 levert tegen 4 °i0 dus f 40 op ; ontvangt men van dezen intrest geen rente, dan is de intrest van het tweede jaar weer f 40, en na 3 jaar is het kapitaal aangegroeid tot f 1000 -f- 3 X f 4° = f 1 '20. Uitgezet op samengestelden intrest groeide f 1000 in dien tijd aan tot f 1124 en ruim 86 cent: tot een grooter bedrag dus, want de intrest was ook rentegevend.

f 2000.00 Nog een voorbeeld, f 2000 staat tegen

I-Q5 5° 0 's jaars °P samengestelden intrest

10000 uit. Na 1 jaar is 't kapitaal aangegroeid

200000 tot f 2100, na 2 jaar tot f 2205, na

f2100.00 na 1 jaar. 3 jaar tot f 2315.25, na 4 jaar tot 1.05 f2431.0125. Telkens vermenigvuldigen

10500 we met 1.05. Die berekening wordt op

f 210000 den duur zeer omslachtig, want nu reeds

2205.00 na 2 jaar. staan er 4 cijfers achter het decimaal1.05 teeken en in de volgende vermenigvuldi-

11025 ging reeds 6, dan 8, dan 10, dan 12, enz.

220500 Wie echter in de noodzakelijkheid ver-

f2315.25 na 3 jaar. keert nog wat verder met die vermenig1 -05 vuldiging te moeten doorgaan,kan gerust

1157625 een aantal cijfers achter het decimaaltee-

23152500 ken verwaarloozen ; de rente van eenige

f 2431.0125 na 4 jaar. tiende deelen van centen is zoo gering, dat het betalen onmogelijk, en het berekenen nutteloos is.

§ 76. Sommen.

176. Tel de volgende getallen op :

86.72 -f 348.6 -f 0.8273 + 58.729 =