is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238. A bezit f 25 meer dan 15. A geeft 10 °|0 van v.ijn geld aan B. en nu hebben ze evenveel. Met hoeveel °|0 is B's geld vermeerderd ?

239. Een stuk land wordt verkocht met 15 °|0 winst. Als inen verkoop samen f 2676.75 bedragen, vraagt men voor hoeveel geld het land verkocht is ?

240. Iemand verliest 5°ln van zijn geld. en wint later 6° 0 van t geen hij na zijn verlies nog over had. Als hij nu 7 cent meer heeft dan hij oorspronkelijk bezat, hoeveel had hij dan tenslotte?