is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c) j', ;j en j!. De 3e deelen kunnen herleid worden tot 6e en tot 9e deelen. Maar, ze herleidende tot 6e deelen, hebben we |, | en |j, d. w. z. nog 6e en 9e deelen. Wat we deden, is dus niet voldoende: de 3e, 6e en 9e deelen moeten herleid worden tot dezelfde deelen. We hebben dus behoefte aan een getal, dat door 3, 6 en 9 deelbaar is. Dat is b.v. 20 niet en 25 niet, en we kunnen !) daarom de 3e, 6e en 9e deelen niet herleiden tot 20e of 25e deelen. Na eenig zoeken vinden we 18 b.v. of 36 of 54: al die getallen zijn deelbaar door 3, door 6 en door 9_ en 't is daarom mogelijk de genoemde breuken te herleiden tot 18e deelen: | = }f, | = J§, f = li

't Laatste voorbeeld doet reeds zien, dat het zoeken van,den gemeenschappelijken noemer dan reeds moeilijk is, als de noemers der breuken nog klein zijn. Nog moeilijker is dit in het volgende voorbeeld :

d) .}» en T,'s en De gemeenschappelijke noemer moet een veelvoud zijn van 27, 't moet een veelvoud zijn van 28, èn van 63. We deelen dan 27, 28 en 63 op dien noemer, vermenigvuldigen het quotiënt met de tellers, en hebben dan de breuken gelijknamig. Evenwel zal men niet gemakkelijk een getal vinden dat zoowel een veelvoud is van 27, als van 28 en 63. De gemeenschappelijke noemer is 11.1. 756.

Op een wijze echter kan men steeds een gemeenschappelijken noemer vinden, en wel door de noemers der breuken met elkaar te vermenigvuldigen. In 't vorige geval dus : door het product te bepalen van 27, 28 en 63 ; want dat product is deelbaar door elk der factoren 27, 28 en 63. Maar dan krijgt men soms een zeer groot getal, hier b.v. 47628. Dat echter willen we niet, we verlangen een kleineren noemer, liefst den kleinsten, omdat de breuken dan het gemakkelijkst te begrijpen zijn.

Bij het gelijknamig maken van breuken hebben we dus behoefte aan het kleinste genieene veelvoud der noemers, en dat kleinste gemeene veelvoud der noemers moeten we leeren bepalen.

Iets dergelijks doet zich voor bij het vereenvoudigen van

'j Kur.nen ? Ja 't kan wel desnoods.