Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door 4, maar niet door 8 X 4, want het gedurig product is gelijk aan 3 X 3 X 5 X ^ We letten er dus op dat we moeten hebben twee factoren zonder gemeenschappelijken deeler. Een getal is dus door 45 deelbaar, als het deelbaar is door 9 en door 5, b.v. 527S5, want dit getal eindigt op een 5, en de som der cijfers is 27. d. i. een 9-voud, — maar een getal is niet door 45 deelbaar, als het deelbaar is door 3 en door 15. Dit is het geval met 22785 , t getal is deelbaar door 3 en door 15, maar niet door 45.

h) Kr zijn ook kenmerken van deelbaarheid voor 7, 11, 99, 101, enz., maar we geven die hier niet op, want voor't practisch rekenen maken we er geen gebruik van.

Wanneer we nu een getal in factoren willen ontbinden, dan vragen we allereerst: is het deelbaar door 2 ? En zoo ja, is het quotiënt weer deelbaar door 2.* Is het deelbaar door 3, door 7 enz. Ziehier een voorbeeld. Hebben we 't getal 1008, dan schrijven we eerst:

1008 = 2 X 504,

en omdat 504 = 2 X 252> i-s 1008 = 2 X 2 X 252,

= 2 X 2 X 2 X 126,

= 2 X 2 X 2 X 2 X 63,

= 2 X 2 X 2 X 2 X 3 X 21,

= 2 X 2 x 2 X 2 X 3 X 3 X /.

Het quotiënt wordt dus telkens in 2 factoren ontbonden, en deze tactoren worden gevoegd bij de reeds verkregene. Hiermee gaat men voort, tot men een quotiënt verkrijgt, dat geen enkelen deeler meer heeft.

In t algemeen is de aangegeven wijze van ontbinden het gemakkelijkst. Heeft men echter een getal, waarvan men direct 2 of meer factoren weet, dan kan men ook hiervan gebruik maken. Zoo is 1296 = 36 X 36, en 36 is 2 X 2 X 3 X 3, dus

1296 = 2 X 2 X 2 X 2 X 3 X 3 X 3 X 3-

Kan men niet direct zien waardoor een getal deelbaar is, dan probeert men door gewoon te deelen of het door zeker getal gedeeld kan worden. Daarbij verrichte men echter geen nut-

Sluiten