is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit geval ; het kleine cijfer boven de 2 noemt men den exponent. Deze verkorte schrijfwijze blijkt zeer gemakkelijk te zijn in al de gevallen, waar zeer veel gelijke factoren zijn :

2X2X2X2X2X2X2X2X3X3X3X 3 X 3 X 5.X ! = 2» X 35 X 52 ;

de 2e macht of het vierkant van 5 wordt vermenigvuldigd met

16128 de 5e macht van 3 en dit product met de 8e macht

2) 8064 van 2.

2) 4°42 We geven hiernaast nog een voorbeeld, hoe men

2) 2016 machinaal de ontbinding in factoren kan opschrijven,

2) 10°8 zonder zich zelf door veel gecijfer in de war te bren-

2) 5°4 gen. We deelen telkens door 2, ten slotte door 3,

2) 252 en laten al de deelingen staan in den vorm zooals

2) 126 hiernaast is aangegeven. We deelen tot het quotiënt

2) 63 1 is, en schrijven dan :

3) 21 16128 = 2X2X2X2X2X2X2X2 3) 7 X 3 X 3 X 7 of 16128 = 2* X 32 X 7. wat 7) 1 hetzelfde is.

§ H5. De grootste gemeene deeler en het vereenvoudigen va?i breuken.

Wil men den grootsten gemeenen deeler van twee of meer getallen vinden, dan is het allereerst noodig de deelers van elk getal te bepalen, wat geschieden kan door de getallen in factoren te ontbinden.

Gevraagd wordt b.v. den grootsten gemeenen deeler (G.Gd).) te bepalen van 54 en 64. Beide getallen worden in factoren ontbonden, en daarna blijkt het, dat

54 = 2 X 33>

en 64 = 26.

Beide getallen zijn dus deelbaar door 2, en dat is meteen de G. G. D. Want een hoogere macht van 2 is wel op 64 deelbaar (n.1. 2-, 23, 24, 2r' en 2"), maar niet op 54. Een factor 3 komt wel voor in 54, maar niet in 64. Het getal 2 is de G. G. D., en van de breuk ^ kunnen teller en noemer