is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist een getal zijn, dat èn door het céne èn door het andere getal deelbaar is en moet dus, ook wanneer slechts een der getallen een factor 7 bevat, ook een factor 7 hebben. En terwijl we bij den G. G. IJ. het kleinste aantal gelijke factoren nainen. den kleinsten exponent zochten, moeten we thans den grootsten exponent hebben, zoodat, wanneer van een rij getallen een dier getallen 2 factoren 5 bevat, en een ander 7 factoren 5, we in het K. G. V, 7 factoren 5 krijgen. Anders is het geen veelvoud van het getal, dat 7 factoren 5 bevat.

Maakt men nu breuken gelijknamig, dan zoekt men het K. G. V. der noemers. B.v. fa ^, .,4>-. We hebben :

4 = 22 8 = 2» 1

12 = 22 X 3 't K. G. V. = 28 X 3 X 5" = 6°°20 = 2* x 5 \ '

25 = 52

Volgens § 81 is nu

3 ^ >50 X 3 = 4So

4 150 X 4 600'

7 = 75 X 7 = 525

8 75 X ^ 600'

5 = 5° X= 250

12 50 x 12 600

7 = 30 X 7 = 210

20 30 X 20 600'

4 _ 24 X 4 = 96

25 24 X 25 600 '

De moeilijkheid, om een getal in factoren te ontbinden, doet zich ook hier gevoelen. Maar evenals in § 85 hebben we ook hier een radicaal middel. Het K.G.Y. van 2 getallen n.1. is steeds gelijk aan het product der getallen gedeeld door den G. G. D. Beide, 't product en den G. G. D., kunnen gevonden worden, en dus ook 't K. G. V. Ziehier een voorbeeld, het K. G. V. van 768 en 2421,