is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het geval besproken onder a is de sleutel van b en c. Dat geval moet dus goed begrepen worden. Men leze dus niet alleen wat we schreven, maar men doe het ook : dan wordt de beteekenis der vermenigvuldiging duidelijk, en dan weet men 't ook volkomen goed, dat liet product der noemers het aantal deelen voorstelt, waarin het geheel verdeeld wordt door de verdeelingen uit te voeren, waartoe het product } X aanleiding geeft.

Men kan zoo'n product, en elk product trouwens, uitteekenen. We zullen door een figuur voorstellen : 'l V — i •">

\\j , ^ ^ ^ 2 4'

We nemen daartoe een willekeurige rechthoek, verdeelen dien in vieren, en nemen daarvan 3 deelen. Is ABCD de rechthoek, dan is AFED -J van dien rechthoek. AFED is door stippellijnen in 6

D E

11

I

K

A F B

gelijke deelen verdeeld: EHGD is een deel, dus }. X 4! DEKI bevat 5 van die deelen, is dus £ X 4 v'an den rechthoek ABCD. Hoe groot is dat deel ten slotte ten opzichte van ABCD? DKKI bestaat uit 15 kleine rechthoeken: 5 keer 3 rechthoeken naast elkaar. Dat elk dier rechthoeken gelijk is aan ^ blijkt, als de stippellijnen worden doorgetrokken; een 4e deel is in 6 deelen verdeeld, het geheel dus in 4 X 6 deelen.

L it het vorige volgt dus, dat de noemer van het product