is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 nog een factor 4, en 6 nog een factor 2; deelt men nu teller en noemer door 3 X 3 X -4 X 2. dan krijgt men : 7 X 2 X 9 = 126.

De noemer is geheel verdwenen. Het vereenvoudigen van een dergelijke breuk bespaart dus zeer veel werk.

I11 den regel kan men gemakkelijk deze vereenvoudigingen uitvoeren, door de factoren successievelijk door 2, 3, enz. te deelen, door te halen en het quotiënt er boven te schrijven. Blijkt het quotiënt dan nog deelbaar door 2, 3, enz., dan doe men hetzelfde nog eens.

3 X 3 X 7 X 104 X 32* X SI2'

4 X Ö X 12 X 3 X 3 X I -I X I X • 1»

2 3

We strepen in teller en noemer eerst een 3 door, en een 5, dan in den noemer 4, en vervangen 16 in den teller door 16:

4 = 4' dan in den noemer de 8, en vervangen in den teller 32 door 4; dan in den noemer de 6 door een 2, waardoor de noemer door 3 gedeeld wordt, en in den teller 81 door 27, waardoor ook deze door 3 wordt gedeeld, enz. Er blijft in den teller slechts 7 X 2 X 9 = 126.

Men denkc om deze vereenvoudigingen steeds.

Voorbeelden :

1 X 2 1 X 5' = 3 x 7 X 36 = 3 X 7 X 36 = 36 ■ I

5 ,f 3 7 5 3 7 5 X 3 X 7 S 7S

Men schrapt in den teller dus 3 X 7 en ook in den noemer

4 X s 1 X»4 = 4 x 21 X 60 = 4 X 21 X 60 _ » * 7 9 * 4 * 7 9 X4X 7

leller en noemer kunnen gedeeld worden door 4, door 7 (21 wordt dan 3), door 9 (de 3 van 21 en 60 bevatten beide een factor 3-) ^ den factor 60 blijft dan niets over dan 20.

§ HJ(. Deeling van gewone breuken.

Wat het beteekent, het 3e deel nemen van |, of het 8e deel \an 12, behoeft, na wat we daaromtrent reeds opmerkten bij