is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms kan men de bewerking iets bekorten. Weet men, door veel sommen te maken, direct dat o.3 = jf = 'p dan is

0.083 = *1 „ '7S _ 7 ;

IOO 300 12

0.83 = 8'( = 25 = l,

10 30 6

terwijl b.v. O.OO03 gelijk is aan o 03 : 100 = : 100 = «, 900» enz. Maar 't is niet noodig zich hiermee veel te bemoeien, want de weinige malen, dat er in de vraagstukken uit een rekenboek repeteerende breuken voorkomen, kan men den gewonen weg volgen. Voor de controle echter is 't goed van die bekortingen voor en na gebruik te maken.

§ 92. Sommen.

241. Herleid tot gemengde getallen:

L2 1» 23 2JU) 15 52 9 8 ' 6 ' 4 ' 11' T > 1« •

242. Eveneens:

5 0Ö 4i)_0 156 8 23 4_4 3 4 8_9 7 ' 28' 9' 17' 45' 46'

243. Herleid de volgende gemengde getallen tot oneigenlijke breuken :

i2j, i7i> 45«. 17i i6|, 4Si-

244. Eveneens:

846^;.;, 258;"!, 486], 282.I, 4167, 838.856.

245. Herleid de volgende breuken tot andere, waarvan de noemer iooo is :

;i 5 7 3 12 116 3 5»

4' 8' 40' of)' 12»' 200' 40'

246. Herleid de volgende breuken tot andere, waarvan de noemer 252 is:

iL i' 19 13 lï-5 4 1 11)

12» 3' 36' 18' 126' 4 2' 84"

247. Herleid |] tot een breuk, waarvan de noemer 28 is. Ook tot een waarvan de noemer 12 is.