is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Is nu niet: 8 X 6 = 48 en 3 = 51, maar 8 X 6 = 40 (dat is 4 X 12) en 3 is 43. Enz.

Op deze wijze kunnen we ook wel een getal uit het 10-tallig stelsel herleiden in een ander stelsel, niet door deden dus, maar door te vermenigvuldigen.

3287 (10-t.)

10

26 "4~ 2 = 28 (12-t.)

10

228 -)- 8 == 234 (12-t.)

IO

1/94 + 7 = 1 '91'-

We zeggen dan niet: 10 X 3 = 3° en 2 = 32 honderdtallen, maar 10 X 3 = 26 -|- 2 = 28 (dat is 2 X 12 + 8, dus toch 32 honderdtallen), 't Is hier echter zaak : op te letten.

§ JM» Romeinsche cijfers.

Men ziet meermalen getallen geschreven met behulp van hoofdletters ; vooral op uurwerken en op grafsteenen komen ze voor. Men spreekt dan van Romeinsche cijfers, I)e volgende zijn tegenwoordig nog algemeen in gebruik :

I=i, C = 100

V = 5, D = 500

X = 10, M = iooo.

L = 50,

Met behulp van deze cijfers kan men ook getallen schrijven; en daarbij heeft men als regels aangenomen :

ie. Men schrijft niet meer dan 3 gelijke cijfers achter elkaar. 2e. Is het noodig 4 te schrijven, of 4 X IO> °f 4 X IOO> of 9, 90 of 900, — dan schrijft men daarvoor steeds 5, 50, 500, of 10, 100, 1000, waarvan 1, 10 en 100 wordt afgetrokken. Daarom is

4 = IV (dat is 5—1 ),

9 = IX ( » » 10—1 ),

40 =XL ( » » 40—10 ),

90 = XC ( » » 100—10 ),