Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

333- A, B en C kunnen samen een werk afmaken in 8^ dag. A alleen had 3'ih dag langer werk gehad. Als B li maal zoo snel werkt als C, hoe lang had B dan noodig om 't geheele werk üll-teen te verrichten ? En C f

334- Een ploeg werkvolk kan een spoordijk leggen in 120 dagen. Na 5 dagen komt een andere ploeg helpen ; alleen kan deze 't in 100 dagen. Na nog 5,5-1 dag komt een derde ploeg, die't alleen zou kunnen afmaken in 150 dagen. Na hoeveel dagen is 't werk nu gereed ?

335. Hoe laat is het, als tusschen 4 en 5 de uurwijzers een hoek maken van 150 graden ?

336. Wanneer staan tusschen 3 en 4 de wijzers in eikaars verlengde ?

337. Welk getal wordt met 8o^ verminderd, als men het door 53r,9 deelt?

338. Een automobiel gaat van A naar B met een snelheid van 45 K.M. en een ander met een snelheid van 55 K.M. van B naar A. De eerste rust onderweg 1 uur, de tweede rust 1 uur in A, en gaat dan terug naar B. Als de weg 137^ K.M. lang is, hoeveel komt de tweede dan later in B dan de eerste ?

339- Van een aftrekking is de som van aftrektal, aftrekker en verschil 130+. Als het quotiënt van aftrektal en aftrekker is, welke aftrekking heeft men dan ?

340. Trek van 66530 telkens 6653 af, tot er O overblijft. Beide getallen zijn geschreven in het 7-tallig stelsel.

341. 15 arbeiders kunnen een werk verrichten in 12 dagen; 20 andere arbeiders kunnen het doen in 8 dagen. Als 6 arbeiders van de eerste groep geholpen worden door 5 arbeiders van de tweede groep, hoe lang duurt het werk dan ?

342. De Franschen betalen per jaar en per hoofd 37.80 yen belasting, de Oostenrijkers 34.41, de Engelschen 32.18, de

Sluiten