is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italianen 28.46, de Duitschers 19.68, de Amerikanen 14.09, de Japanners 12.61 yen. Druk de belasting in Frankrijk uit in francs, in Duitschland in marken, enz.

343. De gemiddelde inkomsten bedragen in Frankrijk, Engeland, Amerika, Duitschland, Oostenrijk, Italië en Japan resp. 312, 360, 440, 247, 167, 140 en 60 yen. Hoeveel °|0 belasting betaalt men in elk land ?

344. Het gemiddelde uurloon in Japan bedraagt 6 sen. Hoeveel centime is dit, als 1 sen = 0.01 yen?

345. Van een partij waren waarvan het brutogewicht 1200 K.G. bedraagt, is 5-J 0 0 tarra. Als 5 °!0 van de waren onderweg bederven, hoeveel 0 0 van het brutogewicht bedraagt de tarra dan ? *)

346. A, B en C drijven handel. A legt f 2000 in en na 4 maanden nog f400. B legt f 1500 in, C f 1200 en na 2 maanden nog eens f 1000. Als er na 6 maanden f 495 verdiend is, hoeveel ontvangt elk dan ?

347. Hoeveel °!0 rente heeft men per jaar gemaakt?

348. A's geld verhoudt zich tot het geld van B als 5 : 7. C en D hebben samen evenveel als A en B. Hoeveel heeft ieder, als A i| maal zooveel bezit als C, en deze op 66 ct. na half zooveel heeft als 1) ?

349. A en B, die samen spelen, hebben met elkander 25 knikkers. A wint 33J °[0, en bezit nu 47^ °H van het aantal knikkers van B. Hoeveel 0 0 verloor B?

350. Een getal bestaande uit 3 gelijke cijfers, is geschreven in het 6-tallig stelsel. Als men hetzelfde getal geschreven denkt in het 5-tallig stelsel, en er aftrekt, blijft er acht en veertig over. Welk getal was het ?

351. Iemand betaalt 3 rekeningen. Op de eerste kort hij

l) Brutogewicht : gewicht der waren met de verpakking ; tarra : 't gewicht der verpakkiig ; nettogewicht : dat der waren zonder meer.