is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

367. Van hetzelfde type als waarover gesproken wordt op blad/. 274.

368' Als voren. Bereken dan den inkoopsprijs, en ook den gemiddelden verkoopsprijs, indien aan de tweede voorwaarde voldaan wordt.

369. A krijgt van de totale winst ?•>, B Van die getallen wordt hetzelfde getal afgetrokken (de rest van de winst n.1.) en nu verhouden zich de resten als 2 : 3 (de intresten van het aandeelenkapitaal). Zie ook no. 323.

372. Ga eerst eens na hoeveel 10-tallen er moeten zijn. Dan is 't getal -f- 't cijfer der eenheden = 72 — . . . ?

373. Druk de gegevens van het vraagstuk uit in den vorm van een evenredigheid. Neem het aantal jaren = x, dan heeft men, omdat de kinderen nu samen 20 zijn, (28 -f- x) : (20 -|4x) =1:2, enz.

376. Welk gedeelte wordt weer verkocht ? Dat gedeelte levert .... maal den inkoopsprijs op. Bereken den verkoopsprijs, als alles verkocht was.

377. Merk op, dat A en B samen zooveel ingelegd hebben als C, en dat de intrest van hun kapitalen dus gelijk is aan den intrest van Cs geld. A en B ontvangen echter f van de rest der winst, en C J.

378. De verhouding van in- en verkoop kan uit de gegevens afgeleid worden. Als de inkoop a gld. beneden f 4 is, dan kan die verhouding ook zoo worden aangegeven. Een evenredigheid dus.

379. Ga na wanneer 't minst weggeknipt wordt. Men bestelt geen gedeelten van een M.

380. Met £ 6.11.9 wordt bedoeld: 6 £. 11 s. 9 d.

382. De waarde wordt verdubbeld, als men den noemer met 4 vermenigvuldigt. Vermenigvuldigt men dus den noemer met 8, dan blijft de waarde der breuk gelijk. Daarom is ook de