is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch rekenonderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resp. i en 2 nullen, en vergelijk 220480 5375&08

dit getal dan met het deeltal. ( 522240 17512200

36. Wanneer de rest o is. 592360 51840000

37. Indien de rest grooter 52- 64800 148500 was, zou het quotiënt 1 of meer 1 83232 2520000 grooter~moeten zijn ; als 't quo- '93°39 272000 tiënt goed is, moet de rest kleiner 823176 41600 zijn dan de deeler. j 24742371216.

38. (192 : 12) : (96 : 12). 1 3377544768.

■39. Uit 5 of 6. 16137471052.

40. Uit 5 of 6. ; 2446171380

41. «) 463778 é) 1137776 54- 900000 12000000

b) 455447 ƒ) 482375 206976000 600000000

c) 151525 g) 1084947 999000000 4200000000

d) 594587 h) 7125804 93600000 129600000

42. 65534. ( 55. 25277856 16681600

43. 88572. 17490354 12423600

j 54662400 1530096000

44. 488280. I 192780000 1200520056

45. 8160. 56 52525440 minuten.

46. 19530. 57. 3678400 seconden.

47. 29816—8811—199966. sg. 99613696.

98693 — 6569 —176153.

166702 _ 3023 - 17126. 59- 600960314.

48. 18626 9023 6o' 46379 kwartjes. 29062 16602 61. 38524 stuivers.

I2ot' 292497 62. 406920 dubbeltjes.

79883 227302 '

9785 69154 63. 125 centen.

60249 397386 64. 10 kwartjes.

49. 118080. 65. f 1.35. — f2.60. — f180.25.

2683A.

2,5o6 66. 181392, 120928, 90696,

80197 72556 (rest 4), 60464, 51826 (rest

37i46* 2)> 45348, 40309 (rest 3), 39894

278752. (rest 8)' 2Ó596 (rest 8), 19947

' (rest 8), 15957 (rest 26). 7598 (rest

50. Men cijfere tot er niets 62), 11398 (rest 20), 1114 (rest overblijft. j 112), 598 (rest 280), 525 (rest 334),

51. 53312 9781440 1409 (rest 52).