Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Verschil tusschen i8Ó9en i87obedr. f 467.251.00

1870 » 1871 » > 2.336.053.344

1871 » 1872 » » 9723.900.34i

1872 » 1873 » » 9.967.891.00

1873 > 1874 » » 116.884.00

1874 » 1875 » » 12.567.106.00

1875 » 1876 > » 20.411.685.00

1876 » 1877 » » 400.000.00

d. Van 1849—1858 :

f 12.924.124.21

e. Van 1859—1868 :

f 20.531.042.41 ƒ. Van 1869—1877 :

f 11.848.219.96

g. Neen. Waarom niet ?

h. Van 1849—1853 :

f 6.840.698.36 1854—1858 : f 19.007.550.06 1859—1863 : f 18.054.105.75 1864—1868 : f23.007.979.07 1869—1873 : f 13-595-543-13 1874—1877 : f 9.664.066.

Neen. Zie g.

76. 1 man f 6, 1 vrouw f 7.

77. Het verven f 42^, het smidswerk f 67^.

78. 24 brooden.

79. 21 koeien, 33 schapen, 69 lammeren.

80. De eerste heeft 76 cent voordeel, de laatste 76 cent schade.

81. f 2.40.

82. f 2.

83. Na 105 dagen.

84. A f 6, B f 12, C f30.

85. 180 postzegels.

86. f 3.

87. f 1600, f 1400 en f" 900.

88. A f8.50, B fio, C f13.50.

89. 140 geldstukken.

90. 7 tarwebrooden.

91. f 12.50.

92. f 12.96.

93. 5 biljetten van f10,9 van f 25.

94. f 65 en f 15.

95. f 27.04.

96. f 20.47J.

97. f 51.

98. 66660.

99. 96 en 154 eieren.

100. A f 81, B f 54, C f 36, D f 24.

101. f 90 en f 50. 101. A f 60, B f 48.

103.' 16579.

104. 12 en 88.

105. 10175.

106. f 9 en f 15.

107. 744689498.

108. 25120.

109. 800.

110. 256.

111. 7280 M., 324000 M., 2700 M., 35 M., 628 M., 732 M.

112. 285700 c.M., 381000 c.M., 2600000 c.M., 2620000 c.M., 853 c.M., 720 c.M.

113. 780 H.M., 382 H.M., 280

Sluiten