is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ DE TWEEDE UIGAVE.

De eerste uitgave van dit werk werd in 1883 te Maastricht als handschrift gedrukt en was dus niet in den handel of algemeen verkrijgbaar gesteld, 't Verscheen hij gelegenheid der opening van de nieuwgebouwde kerk en der inwijdingdoor wijlen Mgr Bottemanne.

Het tweehonderdvijftig-jarig jubilee van 't bestaan der Krijtberg en Krijtbergkerk gaf mij aanleiding om een tweede, thans rijkelijk vermeerderde uitgave te bezorgen.

Wanneer eens de groote lijnen van een historisch verhaal getrokken zijn, valt het veel lichter die hoofdtrekken hij te werken door nieuwe toetsen en tinten aan te brengen. Dit wedervoer mij ook thans bij de bezorging dezer nieuwe en vermeerderde uitgave. De vooruitgang der historische studies, vooral ook van katholieke zijde, kwam mij daarbij uitmuntend te stade.

Hoeveel rijker de inhoud dezer tweede uitgave geworden is, zullen zij het best inzien, die de eerste met zooveel aandacht, welwillendheid en belangstelling gelezen hebben, en mij daarvan overvloedige blijken gaven.

Wat de wijze van behandeling betreft, herhaal ik hier wat ik elders, met toejuiching van zeer bevoegde zijde in De Katholiek, geschreven heb (Jaarb. v. Alb. Th. 1902 bl. 136) aangaande „de twisten der reguliere zendelingen met de apostolische vicarissen, inzonderheid met den bisschop van Oastorië, Johannes van Neercassel, waarbij men nog te voegen