is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

croon een groote vergaderinghe, de paep Alkeniade". Ook moet hij gewoond hebben in de „Zonnebloem," waarvan wij aanstonds znllen gewagen. In 1663 eindelijk verhuisde Hendrik van Alkeniade naar den Zaaier, op de Iveizersgaeht bij de Groenlandsche pakhuizen gelegen. Hij bediende de door hem gestichte statie tot aan zijn dood toe, die den 7den November 1680 voorviel. Aan de pastorie der Zaaierskerk en ook in den Krijtberg wordt zijn door J. de Vischer gesneden portret bewaard, 't Is een borstbeeld, rechts gekeerd in ovaal, het monogram J. H. S. boven, en beneden het wapen der Alkemaden dragend, te weten: een zwarten leeuw op zilver en. boven den helm, den zelfden leeuw, opkomende uit een zwarte met goud omhoepelde kuip. Het vierregelig bijschrift luidt:

Quvm sibi Relligio teneris sacracit ab annis,

Inquc suum Sancturn I neuma vocaeit opus,

Sic cultus, sie cana refcrt Alcmadius ora:'

Candida mens intus cum Pietate mtet.

Rs Cygnaeus cecinit.

Hij werd in den Zaaier als zendeling opgevolgd door zijn broeder Joatmes van Alkemade (1680—'83), door Gregorius Martens (1683—'85), J. 13. Sophie (1685—'86), Philips Happart (1686—1708) in welk noodlottig jaar ook deze, als slachtoffer van Janseniststischen wrok, met de overige Jezuïeten gebannen werd. Dat banvonnis verhinderde echter niet, dat hij, na eenige onderbreking en voorzichtige tusschenpoozing, tot opvolger had: Albertus van Baelen —1733, Joannes van Rijsingen 1733—'46, Philips Darmy alias \an der Meersch 1746—'64, Albertus van Uijn 1764—'90, Theodorus Bastian *) 1790—1825, Joannes Loncke 1825—'56, Ludovicus van Rijckevoreel 1856—'61, Antonius de Wit

1) Eenigen tijd door de familie van Brienen als leermeester der kinderen opgenomen.