is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier wordt waarschijnlijk de Kalverstraatsche „Zijdeworm" bedoeld, waar P. Laurenz kerkte eer hij in 1654 overhuisde naar den Singel.

In het oudate der doop- en trouwboeken van de Krijtberg — het voor mij liggend kwartijntje werd door de fraaie hand van Laurensz zelf geschreven — ontmoet ik dan ook onzen Joost van den Vondel en zijne lieve dochter, Annetie, die haren vader op den weg naar Rome was voorgegaan en 't stijf Dordtsche kapjen met de losse klopjensfalie verwisseld had. Den 24slen Maart 1643 teekende de rustige hand des zendelings het volgende in 't boek des levens aan: „ik heb gedoopt Arnoldus Bruyninx. volwassen zoon van Joannes en Catharina van den Yondel. Peter was Joost van den Vondel". En op den 18den Juli 1658 lees ik: „Gedoopt is Cornelius Simons of Simensen, zoon van Leonardus Simons en Gertrudis Foppens. Meter was Anna van den Vondel." Deze Leonardus was den 30sten Mei 1649 als volwassen Mennist door P. Laurensz in zijn Krijtberg gedoopt, waarvan Nicolaas Claesz getuigenis aflegde.

Ziehier een facsimile uit het handschrift:

S : • JLl\ a. ^ VO vCiï &€■.

A

u

felc A

j' J-M, J, £t-

ft> Quco-c'? SfoJCèïC

In 't voorbijgaan teeken ik hier nog aan, dat het Vondelgezin aan zijn eerste liefde getrouw bleef. Den 6den December 1672 werd aan Vondel's vrome dochter Anna, die