is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theresia Janssens, Benedictua van Breukel en Maria Biaschop; in Maart 1702 Apollonia en Agatha Croock naast haar echtgenoot Antony Moreau; in Juni „Maria Jacoba, dochter van d' heer Theodorus de Jongh, heer van de groote Lindt, l) en mevrouw Helena Maria Staats", terwijl Bernardus Staats en Maria Heymerick als doopgetuigen optreden; in September Cornelis Wilhelmua en Hermannua Theodorua Staats met zijn echtgenoote Huberta van Duyssel en de meter Aletta Staata; in Maart 1703 Wilhelmua Franciacua en Nicolaas de Lanay of de la Naye naast zijne vrouw Maria Ingels; in December Joanna Blisabeth en Reinier Schurink, benevens zijn echtgenoote Margareta van Bergesteen; in Januari 1704 dementia Wittert, als doopgetuige van Gerardua Jacobua Staata; in Augustua Joanna, Ignatius en Harmen van Campen; in Januari 1705 Agatha van Hem, als meter van een volwassen bekeerling, den mennoniet Joannes Parijs '); in Maart Ferdinand en Joseph Maria de Costa, als doopheffers der dochter van Catharina de Goeijer; in October Carlo, Maria en Octavio Barbou, benevens diens echtgenoote Maria van Huiten; in December Adriana Wuytiera, vrouwe van Ankeveen, die Godfried, zoon van Reynier Schuring en Margaretha Bergesteen, ten doop houdt; in Maart 1706 Agnes Yingboons, als meter van Anna Agnes, eene dochter van Jacobus Dirven en Nicoletta Catharina \ ingboons, in October Mathias van Bree en vrouwe Geertrui Cornelia Schouten3), wier zoon Willem Andreas ten doop wordt ge-

1) 't Is bekend, dat de heerlijkheid van de Groote-Lindt van de familie de Jonghe is overgegaan op de Van Brienens.

2) Den 6den April 1700 werd de gewezen Israëliet, Joannes Maurus. in de huiskapel gedoopt.

3) B\j uiterste wilsbeschikking van juffrouw Maria Geertruid Mensink, werd haar in 17-24 de zorg opgedragen, dat de goederen van 't Vrcdc-Duifje niet in handen vielen der Jansenisten (Wagenaars Amsterdam II, 214). Juffrouw M. was vermoedelijk de zuster of nicht van pastoor Mensingh in 't Vrededuifje.