is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartoe vooral krachtig werd bijgedragen door de vijandige nieuwsbladen, die reeds destijds, gelijk dat heden geschiedt, de toedracht van zaken in een geheel verkeerd daglicht stelden, en niet ophielden dag aan dag over de zoogenaamde vervolging der protestanten in den Paltz en andere streken van Duitschland te schrijven, alsmede door hunne logentaal het volk en de regeering tot bloedige weerwraak op de Katholieken aan te zetten. Ouder gewoonte moesten het alweder vooral de Jezuieten ontgelden. Is het te verwonderen, dat zij, in de briefwisseling der getrouwe katholieken, met den pseudoniem werden aangeduid van Les Pauvres frères 1 In de Amsterdamsche courant van 2 Dec. 1719 stond te lezen: „Men kan geene andere reede daervan (van de zoogenaamde vervolgingen in de Paltz. enz.) begrijpen, alsdat de Jesuïeten, en bijzonder de pater Standacker, zijn (des keurvorsten i biegtvader, zijne Keurvorst. Doorl. den geest van vervolging hebben ingeblazen." Het rekkelijke men was toen reeds bekend.

Het liep ten slotte zoo hoog dat, bij resolutie van 7den Mei 1720, tot „soulaes" der vervolgde protestanten in Duitschland, aan de Jezuïeten vanwege de Staten-Greneraal alweder werd aangezegd uit de geunieërde provinciën en de generaliteit te vertrekken 1). Wel een streng bewijs, dat het banvonnis van 'tjaar 1708 niet algemeen was toegepast of althans niet met alle strengheid gehandhaafd. Overigens blijkt dat van elders.

Ook de laatste resolutie — al werd het plakkaat in Holland en Zeeland, in Friesland en Groningen hier en daar strengelijk uitgevoerd — had geen algemeen en blijvend gevolg, dank hebbe de bescherming van invloedrijke personen en vooral de bevredigende verklaring, door den keurvorst aangaande zijne handelingen en 't vermeende drijven der Jezuïeten afgelegd. Te Amsterdam echter zag het er benauwd uit, en onze pater Lindtgen in den Krijt-

1 Kerkdijk Placaatb. II 445, 447 en 664.