is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en, na te Keulen in 1775 de priesterwijding te hebben ontvangen, ten jare 1777 bacelier in de godgeleerdheid werd. Als priester oefende hij de geestelijke bediening in België uit en arbeidde, onder andere, gedurende een zevental jaren in den wijngaard des Heeren te Mechelen: door zijn echt priesterlijken ijver wekte hij de bewondering van allen. Vele jaren na zijn vertrek stond hij er nog in 't hoogste aanzien, en van alle zijden werd hij geraadpleegd in de netelige eedkwestie en daarmede verbonden vraagstukken.

De vraag namelijk of het in geweten geoorloofd was haat te. zweren aan 't koningschap en trouw aan eene grondwet, die de burgerlijke constitutie der geestelijkheid in zich sloot, veroorzaakte in de franschgeworden Belgische gewesten de hevigste twisten onder den clerus.

In 't voorbijgaan teeken ik hier aan, dat het prikkelende boek, getiteld Sensa Romanorum Pontificum, waarin de breve van Clemens XIV Dominus ac redemptor vergeleken wordt met de gevoelens der pausen, zijne voorzaten, noch van pater Adam Beckers is, noch van zijne broeder Andreas, aan wie het geschrift wel eens wordt toegeschreven. Het kwam vermoedelijk uit de pen van den ex-pater Casimir Bedekowits, een Pool. 1)

In 1783 ontmoet ik Adam Beckers in zijne geboorteplaats Maastricht, bij den deken en 't kapittel der St. Servaaskerk dingend naar de parochie van St. Jacob, tegenover Arnold Franciscus Roemers, op wien den 22sleü December de keuze der kanunniken en de goedkeuring der heeren Staten viel. 2)

1) Het verscheen te Amsterdam in 1776 b\j G. Tielenburg onder den volgenden titel: Sensa Romanorum Pontificum, Clcmeniis XIV praedccessoruni, Cum animadcersionibus circa ejusdem Breve datum XXI Julii 1773. Prostaat Amstclracdami, apud Gerardum Tielenburg. 8°. 167 bladzijden.

2) Al bezat het kapittel van St. Servaas het begevingsrecht der parochiën van St. Jacob en St. Catharina, toch werd der Staten placet daarbij gevorderd. Verg. hier de brochure, getiteld „Omstan-