is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henncus van fechijndel, die het tot den hoogsten bloei opvoerde, pater Dr. Joannes Exler en pater Dr. Rudolf van Oppenraay, beiden achtereenvolgens rectoren van 't R. K. gymnasium, en sinds 1900 van P. Wilh. de Veer, den tegenwoordigen president.

Onlangs vierde die vereeniging haar zesde lustrum, bij welke gelegenheid de directeur de feestvierende vergadering opende met deze woorden, waarin de hooge beteekenis van

P. v. d. Goorbergh.

1872—1876.

haar werken en streven is samengevat: „Mijne heeren. Heden, 22 October 1903, bestaat onze vereeniging Geloof en wetenschap 30 jaar. Deze gebeurtenis mocht niet onopgemerkt voorbijgaan.

„Onder Gods zegen toch heeft Geloof en wetenschap voor de katholieke studenten onzer Amsterdamsche universiteit en voor de aanzienlijke burgerij van Amsterdam veel goeds gesticht. Zij heeft een stoot gegeven tot het oprichten van