is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Titel en voorbericht der nieuwe uitgave I—XIY. Een 200-jarig jubilee — ligging van 't woon- en bedehuis, de Krijtberg genaamd, in 1654, bl. 1, 2. De in 1540 gestichte Societeit van Jezus, spoedig in de Amstelstad bekend; Corn. Crocus en geestverwanten 2, 3, Pater Adr. Adriaensen, de eerste Jezuïet te Amsterdam (1550) gevolgd door anderen 3, 4. Stichting der Hollandsche Jezuïetenmissie in 1592; onvaste woonsteden en standplaaten 4,5. Gewezen staties in de Amstelstad: de „Papegaai" en op de Yerwersgracht 6—9. De „Keizerskroon' en „de Zaaier" 9—11. De „Zonnebloem" 11, 12. Joannes Ryser, grondlegger der statie, later naar den Krijtberg overgebracht — levensbijzonderheden en lotgevallen 12, 13. Roomsch en onroomsch Amsterdam in 't begin der 17' eeuw 14—21. Gerardus Martini en Joan. Paludanus, twee voorgangers van pater Laurentius 21, 22. Petrus Laurentius, stichter der St. FranciscusXaverius-kerk — levensbericht 25, 26. Laurentius te Amsterdam — toestand der zendelingen aldaar 26—28. In 1654 vestiging op den Singel 29. Aanslag der Jezuïeten op de Amstelstad 30- 32. Proscriptielest der bedehuizen en verslag van den visitator Thomas Dekens 33, 34. Nadere bijzonderheden over Laurentius - houding der vroedschap 35—37. Bekeerlingen: Christoffel van Ranzau 37; Joost van den Vondel, de zanger der offerstaatsie van Dina Noordyck, der klopjes en begijntjes 38-44; Reyer Anslo 44—46. Eervol getuigenis en Laurentius' doop- en trouwboek 47 — 49. Dood van Laurentius, z\jn portret en een lofvers op hem 49,50. Pater Judocus Eelbo 51, 52. Pater Joannes van Winterswyck 52—54. Pater Henr. Halman 54. 55. Verzoekschrift van Vondel c. s. 56—58. Pater Joannes Laurentius Proch en liachelyke toestand der zendelingen 58—60. Pater Gregorius Martens 60—62. Pater Phil. Happart 62. Pater Jacobus Vlemincx 63, 64. Woelingen en kuiperyen der Jansenisten onder pater Franciscus Gilles 64 - 67. Brief van den ambassadeur Cramprich 68. 69. De apostolische vicaris Codde en de Amsterdamsche Jezuïeten 69—72. Codde te Rome aangeklaagd en veroordeeld 72—76. De provicaris Theodorus de Cock gebannen en