is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de gebruikelijke leerboeken der kinderziekten wordt aan de bewerking der voedingsstoornissen van den zuigeling ,n. i. niet die zorg besteed, die het onderwerp, om zijn buitengewoon praktische beteekenis, wel verdient.

De arts, die in de praktijk treedt en daar een groot deel van zijn arbeid aan de behandeling van den maagdarmzieken zuigeling moet geven, is dan ook meestal in het onderwerp slechts gebrekkig georiënteerd.

Ik lieb daarom gemeend den aanstaanden en den jongen arts eenigszins van nut te zijn door het onderwerp in monografienorm aan te bieden.

Bij de bewerking lieefl uit den aard der zaak de ai beid van anderen als leiddraad gediend. Wat de symptomatologie, doch vooral wat de therapie betreft, gaf mij intusschen eene tamelijk ruime ervaring de gelegenheid, hierbij niet zonder kritiek te arbeiden en zoodoende heb ik niet geaarzeld hier en daar mijn eigen inzichten naast of in de plaats van die van anderen te geven.

Bij wijze van aanhangsel héb ik aan het werkje eene casuïstiek gevoegd waar, ter toelichting van het behandelde, enkele voorbeelden der meest voorkomende voedingsstoornissen zijn bij elkaar gebracht.

De Schrijver.