is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb daarom getracht in de volgende bladzijden een leiddraad te. geven voor hem, die ziel) in het onderwerp wil oriënteeren.

Het algemeen gedeelte is eenigszins uitvoeriger behandeld. Het specieel gedeelte echter is zeer bekort; daarmede is in hoofdzaak beoogd den lezer in de gelegenheid te stellen een in de praktijk voorkomend en concreet geval te herkennen en te behandelen. Een meer uitvoerige behandeling der symptomatologie en der pathologische anatomie kan daardoor achterwege blijven, te meer omdat juist deze in de gebruikelijke leerboeken der kinderziekten gemeenlijk goed zijn behandeld.