is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

ALGEMEEN GEDEELTE.

De hierna te behandelen voedingsstoornissen bieden in hare aetiologie, symptomatologie en therapie zooveel punten van overeenkomst, dat liet mij practisch voorkomt deze onder een gemeenschappelijk hoofd te bespreken ten einde niet te zeer bij de behandeling van elk der klinische vormen in herhaling te treden.

§ 1. Algemeene aetiologie.

Tot het ontstaan der voedingsstoornissen kunnen aanleiding geven verschillende momenten, die hetzij ieder op zichzelf of wel meerdere tegelijk en afhankelijk van elkaar optreden. Zoo kan b.v. een hooge buitentemperatuur op zichzelf als aetiologisch moment werkzaam zijn, doch dit moment kan tevens tot een ander aetiologisch moment bij de kunstmatige voeding n.1. ontleding der koemelk hebben aanleiding gegeven. Zoo gaat ook weder bij de voeding aan de borst eene te geringe zogsecretie gewoonlijk gepaard met afwijking in de scheik. samenstelling van het zog. Toch kan men schematisch de aetiol. momenten scheiden in twee