is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit zich door overmatige vetvorming en buitensporig hoog lichaamsgewicht en gaat gewoonlijk gepaard met anaemie; de urine is meestal rijk aan uraten (diathèse urique). De toestand maant tot voedselbe perking.

Hier verwant is een andere factor n.1. de duur van den maaltijd. Er zijn gevallen waar, doordien de zuigeling te snel drinkt, zich stoornis voordoet.

Zonder nu een absoluten en voor elk geval geldenden regel te kunnen aangeven, zal men goed doen zorg te dragen, dat de maaltijd minstens 10 minuten dure. Daartoe moeten de openingen in de speen niet te groot zijn en de zuigeling dus verplicht wezen min of meer krachtige zuigbewegingen te maken.

Door op deze laatstgenoemde omstandigheid te letten heb ik in enkele gevallen eene dyspepsie zonder eenige andere wijziging in de voorschriften te brengen, zien genezen.

2°. door niet-passend voedsel. Het komt herhaaldelijk voor dat men toegerust met volkomen kennis van zaken bij een zuigeling de voeding heeft voorgeschreven, dat de voorschriften ook met betrekking tot de toedieningswijze (zorg voor zindelijkheid, flesschen enz.) streng worden opgevolgd en dat niettegenstaande deze rationeele voorzorgen, toch voedingsstoornissen ontstaan, die eerst wijken nadat men tot een ander voedsel de toevlucht heeft genomen. In die gevallen was blijkbaar de keuze van het oorspronkelijk voorgeschreven voedingsmiddel een minder gelukkige en was het later toegepaste voedingsmiddel meer passend.

Nu is mij niet één kunstmatige voedingspreparaat bekend dat voor zulke teleurstellingen kan vrijwaren.