is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3». in bederf verkeer end voedsel. Het meest voorkomend voedingsmiddel, n.1. de koemelk, is eene gemakkelijk in bederf overgaande vloeistof. Dit bederf geschiedt onder den invloed van micro-organismen. Het is nu begrijpelijk dat men, geleid door de heerschende zienswijze omtrent den invloed van microben op het ontstaan der ziekten, in het gebruik van met micro-organismen of hun producten bezwangerde melk een bron meende gevonden te hebben voor het ontstaan der voedingsstoornissen.

Hun rol zal hierna bij de bespreking der pathogenie der voedingsstoornissen nader worden behandeld.

Het is de verdienste van Soxhlkt op den invloed der bacteriën op de melk te hebben attent gemaakt en door zijne voorschriften, met name het steriliseeren der melk, is het mogelijk geworden het gebruik van in bederf verkeerende melk te beperken.

Toch vergete men niet dat het steriliseeren der melk nog niet elke bron van pathogene werking deimelk uitsluit.

De temperatuur waarbij men volgens Soxhlet steriliseert of wel waarop de in den handel zoogenaamd gesteriliseerde melk is verhit, is niet in staat de sporen van zeer resistente bacteriën te vernietigen. Wordt deze melk dan later bij kamertemperatuur bewaard, dan kunnen de overgebleven sporen weêr tot ontwikkeling komen en is de zoogenaamde gesteriliseerde melk veelal rijk aan microben.

Maar afgezien van deze omstandigheden mag niet over het hoofd worden gezien dat in de melk vóór het steriliseeren reeds bacterie-producten gevormd zijn en omzettingen hebben plaats gehad, die door eene opvolgende verhitting niet worden te niet gedaan en naar