is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het onderzoek der faeces is van het grootste belang voor diagnose, prognose en therapie.

Voor het onderzoek der faeces pleegde men zich tevreden te stellen met de inspectie der luiers. Deze heeft intusschen alléén waarde als de faeces versch zijn gedeponeerd en daarbij de consistentie normaal is. Zoodra echter de faeces langeren tijd in de luier zijn bewaard, dan treden er veranderingen op in hare eigenschappen, die het onderzoek onbetrouwbaar maken. De kleur verandert onder invloed van lucht en licht, de reactie wijzigt zich (de zure wordt ge¬

woonlijk aiKanscn), de consistentie is niet te beoordeelen, omdat een groot deel van het serum der faeces, na in de luier te zijn getrokken, indroogt.

Het is dus gewenscht de faeces in verschen toestand te hebben. Daartoe is aanbevolen het inbrengen van een thermometer (Heubner), of wel een Nelaton catheter (Neümann, Epstein) in het rectum. Deze manipulatie kan bij diarrhee wel tot