Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hot gewenschte doel leiden, doch gelukt niet altijd.

Beter (omdat ook bij normale consistente het opvangen geluld) is de door mij gebruikelijke methode en die bestaat in het inbrengen van een rectum-canule >) (zie figuur 1). Deze is een gebogen hardglazen buis, ter dikte van N". 26 (charriere), of van N°. 23 voor zuigelingen beneden 3 maanden Het eene been der canule aan de buitenzijde met een weinig olie besmeerd, wordt in het rectum gebracht, terwijl het andere been in een reageerbuis rust. Het kind ligt in zijligging op den schoot der moeder. De ingebrachte canule wordt in situ gelaten tot er faeces in de buis worden geperst en c. q. in het reageerbuisje vloeien.

Het deponeeren van faeces is gewoonlijk begeleid van pijn. Bij obstipatie doordien de zuigeling veelal zwaar moet persen; de zeer vaste faeces kunnen tot fisfuren en bloedbijmenging aanleiding geven. Bij diarrhee wordt de defecatie meestal door koliekpijnen voorafgegaan. Bij obstipatie, nog meer echter bij diarrhee gaat de defecat ie soms van pijnlijke prolapsus ani gepaard.

Veelal sluit zich aan de ontlasting van vaste faeces onmiddelijk de dejectie van spuitende met flatus vergezelde diarrhee aan. Dikwijls is bij diarrhee elke maaltijd van een depositie van faeces begeleid.

De frequentie is zeer wisselend. Tegenover de zeer trage defecatie waarbij de faeces zich niet spontaan, doch slechts door hulpmiddelen ontlasten, staat de diarrhee, waarbij de frequentie, die normaal van 1 tot 4 is, tot 8 a 20 maal per etmaal kan stijgen.

Het is niet gemakkelijk een oordeel over de frequentie

') De rectum-canule is verkrijgbaar b(j W. Geisleb, Kunstglasblazer^, Amsterdam.

Sluiten