is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

contouren (do klour is uitgeloogd) to herkennen. Bij de gastroenteritis vindt men zoodoende talrijke leucocyten en een menigte afgestooten epitholien.

b. S1 ;j m treedt soms op in den vorm van kleine, heldere droppeltjes op vetbolletjes of zetmeelkorrels gelijkend; grootere slijmbollen, die uit de bovenste darmgedeelten komen, zijn geelachtig geimbibeerd en omsluiten gewoonlijk talrijke epithelien en rondcellen; zij schrompelen bij azijnz uurtoe voeging.

3". B a c t e r i 6 n. Bij de voedingsstoornissen is niet alleen het aantal vermeerderd doch ook de flora is veelsoortiger dan normaal. Esciiebicii vond b;j de toepassing der Weigertsche fibrin kleur-methode in de enteritische faeces de normale darmbacteriën rood en de vreemde, blaitw-violet gekleurd. Bij spruw is de betreffende schimmel ook veelal in do faeces te vinden.

4°. Yoedselbestanddeelen. Brengt men van de normale moedermelkfaeces een partikeltje onder het microscoop, dan vindt men in de amorphe homogene massa het neutrale vet als vetdroppeltjes, terwijl de vetzuren aan den bekenden kristalvorm (naalden) zijn te herkennen. Het gehalte aan vet is bij koemelkvoeding rijker dan bij natuurlijke voeding.

Men kan het vet gemakkelijk aantoonen door een partikeltje der faeces in een horloge-glaasje te vermengen met Sudan-oplossing (Sudan III verzadigde alkoholisclie oplossing 70°/0); brengt men dan deze faeces onder het microscoop dan zijn de vetbolletjes duidelijk rood gekleurd.

Bij voedingsstoornissen kan het gehalte aan vet belangrijk zijn verhoogd (vetdiarrhee?;.

Bijvoeding met meel is herkenbaar door de aanwezigheid van zetmeel in de faeces. Toevoeging van jood-joodkaliumoplossing (1:2:100) kleurt het amylum onder het microscoop blauw en eventueel aanwezige cellulose geelbruin.

Voor het onderzoek zij men er op bedacht dat de aanwezigheid van zetmeel in de faeces, behalve van het voedsel, afhankelijk kan zijn van de algemeen gebruikelijke bepoedering der nates met pulvis amyli.

5°. Dierlijke parasieten of hunne eieren komen in et eerste levensjaar zelden voor.

4°. Afwijkingen der urine. Deze ondergaat ondeiden invloed der voedingsstoornissen veelal verandering.