is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kliniek der voedingsstoornissen van den zuigeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nische voedingsstoornissen is zij gewoonlijk normaal, bij de atrotie en de cholera infantum veelal subnormaal.

Do bepaling geschiedt als volgt. De zuigeling met liet aangezicht gekeerd naar de moeder ligt op de linkerzijde. Met de linkerhand wordt het bekken gefixeerd, terwijl de rechterhand den geolieden thermometer in den anus brengt. Bij deze manipulatie ontstaat veelal defecatie.

6". Aandoeningen van de huid, die zooals de erg thema nat es berusten op eene lokale prikkeling der scherpe faeces op de huid in de omgeving der nates, of als diffiuus over gansche lichaam verbreid erytheem, urticariu, enz., welke als toxische verschijnselen door auto-intoxicatie van uit het darmkanaal moeten worden opgevat.

7°. Cyanose van handen en voeten komt, als gevolg van onvoldoende hartwerking, bij chronische voedingsstoornissen herhaaldelijk voor.

§ i. Algemeetie therapie.

Evenals bij den volwassene is bij de ziekte van het maag-darmkanaal regeling van het dieet, de dietetische behandeling de belangrijkste factor.

1°. Dietetische behandeling. In het algemeen is voedselbeperking aangewezen, welke uien erlangt dooide pauzen te verlengen of het quantum voedsel per maaltijd te verkleinen.

Dat laatste bereikt men :

a. bij natuurlijke voeding, door den duur van den maaltijd te verkorten, of door middel van wegen de quantiteit voedsel te bepalen en te beperken. Doordien de eerste portie zog, die uit de gevulde borst vloeit, belangrijk meer verdund is dan de opvolgende (zie